Obsługa instalacji i wizualizacja procesu

Jako środek komunikowania się pomiędzy personelem obsługującym a instalacją, AGRO wdrożyła nowoczesny i komfortowy system wizualizacji procesu. Dane pomiarowe oraz informacje o stanie pracy instalacji są stale rejestrowane i przetwarzane przez system sterowania procesem (SPS) i prezentowane przez system wizualizacji na przejrzystych schematach instalacji; czynności obsługowe wprowadzane są na komputerze poprzez system menu i przekazywane do systemu SPS.

Aktualne oraz stale zapisywane dane procesowe są dostępne dla personelu obsługującego w postaci możliwych do skonfigurowania wykresów lub w formie protokołów i tabel.

Firma AGRO ma w porozumieniu z klientem możliwość interaktywnego dostępu do systemu wizualizacji procesu poprzez zdalne połączenie serwisowe i może w razie potrzeby udzielić skutecznego wsparcia personelowi obsługującemu.

 

Visualisierung