Turbo Challenger

Kocioł na biomasę do spalania bardzo wymagających paliw.

Paliwo, jakim jest drewno staje się z dnia na dzień coraz bardziej cenne i tym samym droższe. Zawarty w biomasie piasek i inne zanieczyszczenia w instalacjach grzewczych na biomasę, a w szczególności w agregatach kogeneracyjnych, prowadzą do zażużleń i usterek w pracy komory spalania. Opracowany przez firmę AGRO system Turbo-Challenger® rozwiązuje ten problem. Przy niewielkich kosztach eksploatacji umożliwia ekonomiczne i termiczne wykorzystanie również trudnych paliw, takich jak zanieczyszczone drewno, odpady zielone oraz niezanieczyszczone stare drewno odpadowe.

Przejdź do schematu