Turbo Dust Cleaner

Nowość: Od Turbo-Challenger do Turbo-Dust-Cleaner

Turbo-Challenger udowodnił swoje doskonałe właściwości w najróżniejszych zastosowaniach. Dzięki połączeniu hydraulicznego paleniska z rusztem posuwowym z cyklonowym spalaniem fluidalnym możliwe jest termiczne wykorzystanie bardzo wymagającej biomasy, takiej jak odpady zielone, odpady zrębowe czy zanieczyszczona kora. Właściwości te, które przekonują również swoimi wynikami ekonomicznymi, udowodnione zostały w różnego rodzaju instalacjach, eksploatowanych w całej Europie.

Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, które zostały zastosowane w komorze spalania, Turbo-Dust-Cleaner jest w stanie oczyszczać spaliny z pyłu już w obszarze występowania gorących spalin. Dzięki temu można uzyskać właściwości, które są bardzo ważne podczas eksploatacji kotła grzewczego na biomasę:

  • Spaliny odprowadzane z komory spalania kotła, które są silnie ścierne, mieszane są ze spalinami oczyszczonymi. Dzięki temu takie elementy instalacji, jak rury kotłowe i inne dalsze części narażone są na znacznie mniejsze zużycie się.
  • Zanieczyszczenie wymienników ciepła ulega znacznemu zmniejszeniu, przez co wydłuża się czas eksploatacji kotła, a dodatkowo zwiększa się ilość oddawanej przez niego energii.
  • Popiół lotny znajdujący się w gorącej strefie kotła doprowadzany jest do popiołu rusztowego. Dzięki stosunkowi ilości popiołu filtracyjnego do ilości popiołu rusztowego, który może wynosić nawet 1:10, można w znacznym stopniu zaoszczędzić na kosztach usuwania odpadów. Popioły odseparowane w strefie gorącej urządzenia Turbo-Dust-Cleaner doprowadzane są bez metali ciężkich bezpośrednio do popiołu rusztowego i mogą być usunięte w korzystnej cenie.

Nowy Turbo-Dust-Cleaner:

     jeszcze wydajniejszy – jeszcze bardziej uniwersalny – jeszcze w bardziej korzystnej cenie