Oczyszczanie spalin

Oczyszczanie spalin odbywa się w instalacji z filtrem elektrostatycznym. To elektryczne urządzenie służy do oddzielania cząsteczek stałych zawieszonych w strumieniu gazu w wyniku oddziaływania pola elektrycznego.

W tym procesie wykorzystywane jest zjawisko, polegające na przyciąganiu oddziaływania sił elektrycznych na elektrycznie naładowane cząsteczki.

Ponieważ powyższa zasada działania jest skuteczna także dla bardzo niewielkich cząsteczek, separatory elektryczne można zaliczyć do odpylaczy o wysokiej wydajności ze stopniem separacji aż do 99%.

Stosowane są one przede wszystkim do oczyszczania dużych ilości gazu o wysokiej temperaturze i wyróżniają się względnie niewielkim zużyciem energii.

Instalacja z filtrem elektrostatycznym składa się z następujących komponentów:

  • Przetwornica napięcia z

    • częścią niskonapięciową z urządzeniami do włączania i wyłączania instalacji, nastawiania, sterowania, regulowania, ograniczania i monitorowania prądu i napięcia (szafa sterownicza)

    • częścią wysokonapięciową z urządzeniami do transformacji napięcia (transformator, prostownik, urządzenie prostownicze).

  • Doprowadzenie wysokiego napięcia (izolatory oraz przewody sztywne)

  • Filtr elektrostatyczny

Każdy z wyżej wymienionych komponentów może występować wielokrotnie.