Kondensacja spalin

 Dzięki zastosowaniu instalacji AGRO do kondensacji spalin możliwe jest wykorzystanie techniki kondensacyjnej w kotłach na biomasę. Szczególnie ekonomiczne wykorzystanie ciepła utajonego, przy temperaturze na powrocie niższej niż 45°C, pozwala na uzyskanie sprawności powyżej 100%. Szczególną zaletą tego urządzenia do kondensacji spalin jest jego samoczyszcząca się konstrukcja.

Przejdź do schematu